aboutus
QC Hồ sơ

CHẤT LƯỢNG SỐNG

Theo đuổi hoàn hảo trong thiết kế, tìm kiếm hoàn hảo trong sản xuất.

SIVGE tuân thủ việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và tìm nguồn cung ứng linh kiện phù hợp và đáng tin cậy trên toàn cầu như các bộ phận thủy lực và các bộ phận điện để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

SIVGE coi an toàn sản phẩm là điểm cơ bản của kết nối với người dùng.


1) SIVGE tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế trong quá trình thiết kế, sản xuất và vận chuyển; sức mạnh của các bộ phận và sự ổn định của toàn bộ máy phải trải qua tính toán nghiêm ngặt và xác minh thử nghiệm.


2) Tất cả các sản phẩm được kiểm tra bởi các tổ chức thử nghiệm có thẩm quyền quốc gia.


3) Quy trình sản xuất, kiểm tra và mua các bộ phận hoàn toàn phù hợp với hệ thống đảm bảo chất lượng.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc